Women Score Sheet

Hong Kong Weightlifting and Powerlifting Association
 
Hong Kong Benchpress Championships 2014 (Women), China, Hong Kong, 25.10.2014
SCORESHEET
PL. Name B.Date Hong Kong Weight WF Lot 1 Att. 2 Att. 3 Att. RESULT W.pts. Pts.
Open
- 47 kg
1 Villa Gretchen 1974 None 45.53 1.3756 14 47.5 50.5 50.5 50.5   69.47 12
                           
Hong Kong (points)
1 None 12 [12] 69.47 w.pts.
                           
Best Lifters of Open    
PL. Lifter Hong Kong B.Weight WF Result W. points
1 Villa Gretchen None 45.53 1.3756 50.5 69.46
                           
Seniors
1 Tang Hoi Lam 1988 Mulan 46.67 1.3517 4 30.0 32.5 32.5 30.0   40.55 12
- 57 kg
1 Lam Wai sze 1978 Mulan 53.19 1.2250 6 27.5 30.0 35.0 35.0   42.87 12
2 Wong Yin Lai 1984 TF 54.50 1.2019 10 25.0 27.5 32.5 27.5   33.05 9
- 63 kg
1 So Wai Ching 1982 Mulan 60.03 1.1145 8 62.5 67.5 70.0 67.5   75.23 12
2 Chow Hoi Yan Shirley 1977 TF 58.86 1.1316 16 25.0 27.5 30.0 30.0   33.95 9
? Zou Mimi 1985 None 58.30 1.1401 11 52.5 52.5 52.5 ? disq. ? ?
- 72 kg
1 Laurena Codling-Wiles 1975 HKMA 63.39 1.0689 2 65.0 70.0 70.0 70.0   74.83 12
2 Kwong Mei Fung 1977 None 63.60 1.0663 17 27.5 30.0 30.0 30.0   31.99 9
                           
Hong Kong (points)
1 Mulan 36 [12+12+12] 158.65 w.pts.
2 TF Gym 18 [9+9] 67.00 w.pts.
3 Hong Kong Medical Association 12 [12] 74.83 w.pts.
4 None 9 [9] 31.99 w.pts.
                           
Best Lifters of Seniors    
PL. Lifter Hong Kong B.Weight WF Result W. points
1 So Wai Ching Mulan 60.03 1.1145 67.5 75.22
2 Laurena Codling-Wiles Hong Kong Medical Association 63.39 1.0689 70.0 74.82
3 Lam Wai sze Mulan 53.19 1.2250 35.0 42.87
                           
Masters 1
- 47 kg
1 Siu Luen Yee Sylvia 1968 HKMA 45.06 1.3855 13 30.0 32.5 35.0 35.0   48.49 12
- 52 kg
1 Tam Ho Yee 1965 None 50.23 1.2802 15 52.5 58.0 58.0 58.0   74.25 12
- 63 kg
1 Chan Mei Mei Wendy 1968 Mulan 60.44 1.1086 1 45.0 47.5 50.0 50.0   55.43 12
84+ kg
1 Leung Ka Lin Irene 1966 TF 90.90 0.8606 18 40.0 60.0 65.0 65.0   55.94 12
                           
Hong Kong (points)
1 None 12 [12] 74.25 w.pts.
2 TF Gym 12 [12] 55.94 w.pts.
3 Mulan 12 [12] 55.43 w.pts.
4 Hong Kong Medical Association 12 [12] 48.49 w.pts.
                           
Best Lifters of Masters 1    
PL. Lifter Hong Kong B.Weight WF Result W. points
1 Tam Ho Yee None 50.23 1.2802 58.0 74.25
2 Leung Ka Lin Irene TF Gym 90.90 0.8606 65.0 55.93
3 Chan Mei Mei Wendy Mulan 60.44 1.1086 50.0 55.43
                           
Masters 2
- 47 kg
1 Wong Wai Yu Amelia 1960 HKMA 46.83 1.3484 3 42.5 45.0 47.5 45.0   60.68 12
- 52 kg
1 Ng Yu Fa Esther 1963 None 50.29 1.2790 18 50.0 52.5 55.0 55.0   70.35 12
- 57 kg
1 Yu Cissy 1957 HKMA 54.20 1.2071 12 35.0 37.5 40.0 40.0   48.28 12
- 63 kg
1 Ip Wing Yuk 1961 HKMA 61.31 1.0965 5 70.0 77.5 88.0 77.5   84.98 12
2 Ho Wai Chun 1954 TF 62.37 1.0822 7 30.0 35.0 37.5 37.5   40.58 9
                           
Hong Kong (points)
1 Hong Kong Medical Association 36 [12+12+12] 193.94 w.pts.
2 None 12 [12] 70.35 w.pts.
3 TF Gym 9 [9] 40.58 w.pts.
                           
Best Lifters of Masters 2    
PL. Lifter Hong Kong B.Weight WF Result W. points
1 Ip Wing Yuk Hong Kong Medical Association 61.31 1.0965 77.5 84.97
2 Ng Yu Fa Esther None 50.29 1.2790 55.0 70.34
3 Wong Wai Yu Amelia Hong Kong Medical Association 46.83 1.3484 45.0 60.67
                           
Abbreviations:
HKMA = Hong Kong Medical Association None = None            
Mulan = Mulan TF = TF Gym